Arxiu

L'arxiu conté algunes de les peces que, per la seva rellevància, han passat a formar part de la història de TOUS. Es tracta d'un espai viu que s'anirà enriquint amb el fons històric de TOUS que, en algunes ocasions, s'exposarà també al museu TOUS Heritage.